Home

Uzbekistan

Ûzbekiston
Ouzbekistan - Uzbekistán - Usbekistan

SEARCH ENGINES - MOTEURS DE RECHERCHE - MOTORES DE BUSQÚEDA - SUCHMASCHINEN

DMOZ
Uzbekistan search! (Mountain View, California, United States)

DMOZ
Russkij Dmoz's RUSSIAN LANGUAGE Uzbekistan search! (Mountain View, California, United States)

DMOZ
Français Sites web EN FRANÇAISE au sujet du Ouzbekistan! (Mountain View, Californie, États-Unis)

GOOGLE
O'zbekcha Uzbek languages access to Google's general database! [spider] (Mountainview, California, Qo'shma Shtatlari)

REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Population - 1913: 4,334,000 - 1950: 6,293,000 - 2000: 25,042,000 - 2017: 29,749,000
Per Capita Income (2012) - 2700 Euro / 3,500 US Dollars per year

Turkic Language Family: <Uzbekistan> .. Kyrgyzstan .. East Turkestan .. Yakutia .. Tuva .. Altai .. Kazakhstan .. Bashkortostan .. Tatarstan .. Chuvashia .. Gagauzia .. Turkey .. North Cyprus .. Nakhichevan .. Azerbaijan .. Turkmenistan .. Karakalpakstan

Uzbekistan (which includes Karakalpakstan) borders: Turkmenistan .. Afghanistan .. Tajikistan .. Kyrgyzstan .. Kazakhstan