Home

Cape Verde

Cabo Verde
Cap-Vert - Kap Verde

SEARCH ENGINES - MOTEURS DE RECHERCHE - MOTORES DE BUSQÚEDA - SUCHMASCHINEN

I I I X I I I BELT AND ROAD I I I X I I I

REPUBLIC OF CAPE VERDE > African Union

Population - 1900: 147,400 - 1950: 146,000 - 2000: 430,000 - 2021: 562,000
Per Capita Income (2023) - 6,430 Euro / 7,000 US Dollars per year