Home

Jordan

Al Urdun
Jordanie - Jordania - Jordanien

SEARCH ENGINES - MOTEURS DE RECHERCHE - MOTORES DE BUSQÚEDA - SUCHMASCHINEN

I I I X I I I BELT AND ROAD I I I X I I I

ARABO
Arabic Jordan directory!

ARABO
Jordan directory!

HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN

Population - 1900: 507,000 - 1950: 561,000 - 2000: 4,785,000 - 2024: 11,174,000
Gross National Income Per Capita (2021) - 4,130 Euro / 4,480 US Dollars per year

Jordan borders: Saudi Arabia .. Syria .. Israel .. Palestine